ANTHOLOGY BY RODOLFO MEDINA – PATAGONIAN BEAUTY 19.9.- 31.10.2020

Buenos Aires, September 1, 2020

AINO GALLERIA
1. NÄYTTELY PATAGONIAN KAUNEUS – PATAGONIAN BEAUTY
LYHYT ESITTELY – halukkaille annetaan lisää tietoa ja kysyjille vastataan


Patagonia on maailman arvoituksellisimpia seutuja. Siitä osa kuuluu Argentiinaan ja osa Chileen, sen halkaisee Andien vuoristo. Argentiinalle kuuluu Atlantin puoli eli itäinen Patagonia, ja Chilelle Tyynen valtameren puoli eli läntinen Patagonia. Alue ulottuu pohjoisesta etelään Andien vuoristoalueen mittaisena (Andit on maailman toiseksi suurin ja korkein vuoristo heti Himalajan jälkeen). Lännestä itään alue ulottuu Argentiinan ja Chilen rajalta Andien kohdalta Atlantin valtamereen asti.

Patagonian pinta-ala on Argentiinan puolella 1,04 miljoonaa neliökilometria, siis noin kolmannes maan pinta-alasta – ja Argentiina puolestaan on maailman kahdeksanneksi laajin maa. Silti Patagonian alueella on vain 2,41 miljoonaa asukasta – ei juuri mitään. Alue sijaitsee 35. ja 54. eteläisen leveyspiirin välissä, ja etäisyys sen pohjoispäästä eteläkärkeen on 2700 km, kuuluisaa R40-tietä pitkin.

Patagonia on alkuperäinen nimi eteläisen Amerikan alueelle, joka kuuluu Chilelle ja Argentiinalle. Nimi tulee siitä, että eurooppalaiset alkoivat nimittää alueelta löytämiään alkuperäisasukkaita patagoneiksi.

Patagoniaan kuuluu maantieteeltään ja pinnanmuodostukseltaan vaihtelevia alueita: Andit ja sen järvet, jäätiköt ja lumihuiput, aavikko ja Atlantin rannikko. Eläinkunnan monimuotoisuutta edustavat puumat, kondorikotkat, marat, valaat, hylkeet, sudet, miekkavalaat. Myös ilmasto vaihtelee alueittain, ja luonnonvarat ovat kaikin tavoin monipuoliset. Patagonian Andeilta kuljetaan läpi loputtoman laajan aavikon ja saavutaan Atlantin rannalle – maisemien vaihtelu on uskomatonta.

Olen aina rakastanut Patagoniaa. Ja 25 viime vuoden aikana olen sekä työskennellyt siellä että tehnyt alueella paljon vaellus- ja valokuvausmatkoja.

Tärkeimmän Patagoniaan liittyvän työni tein Inhimillisen ja kestävän kehityksen Patagonian säätiön toimitusjohtajana vuosina 1996-2000. Työssä oli mukana argentiinalaisia ja ulkomaalaisia säätiöitä ja yhtiöitä. Näinä vuosina Patagonian-tuntemukseni kasvoi huomattavasti. Tällä hetkellä tämän voi tiivistää kahteen sanaan: kestävyys ja kuva. Niinpä rekisteröin nimen ”El Poder de la Imagen” eli “Kuvan voima”. Päätavoitteenani on edistää tärkeiden aiheiden näkyvyyttä kestävän kehityksen näkökulmasta. Yksi kuvakokoelma käsittelee Argentiinan maatalouden, kalastuksen ja metsänhoidon kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kaikki tämä on esillä uusimmassa verkko- ja valokuvagalleriassani www.rodolfomedina.com.ar

Valokuvauksessa pääasiallinen mielenkiintoni kohdistuu keskeisiin aavikoihin ja Andien Patagonian alueeseen järvineen, jäätiköineen ja lumihuippuineen. Tärkeimmät kuvausmatkani sinne on tehty 10 viime vuoden aikana.

Voisin käydä siellä tuhat kertaa uudelleen ja löytää aina uusia kohteita, uusia tunteita, uutta rakastettavaa. Patagonia ei suinkaan ole vain niitä paikkoja, joita matkailuoppaissa suositellaan, vaan ennen kaikkea se on piilossa olevaa kauneutta, jonka voi löytää. Loputtomasti uutta löydettävää.

Kuvaamisessa työskentelytapani tai tyylini on minimalistinen: Kaikkea ei näytetä kerralla, vaan viivyn kohteessa hiljaa, hengittäen, havainnoiden ja tarkastellen valoja, ohikiitäviä hetkiä ja erilaisia rakenteita.

Voin käydä samoissa paikoissa useita kertoja ja nähdä ne aivan erilaisina joka kerta.

Kutsun sinut tutustumaan Patagoniaani ja toivon, että saat jonkinlaisen mielikuvan rakastamastani alueesta. Valitsin tarkoitukseen oheiset kuvat tuhansien joukosta.

Lämpimät kiitokset Leenalle ja hänen Aino Gallerialleen tästä suurenmoisesta mahdollisuudesta – ja kiitos teille kaikille.
Toivottavasti pidätte näkemästänne.

Rodolfo

Rodolfo Medina
Rodmedina512@gmail.com
sustainableventures@rodolfomedina.com.ar
www.rodolfomedina.com.ar
Instagram @rodolfomedinaphotography


AINO GALLERY
ANTHOLOGY PROGRAM EXHIBITIONS
1ST EXHIBITION – PATAGONIAN BEAUTY
BRIEF STORY – TO BE EXTENDED AT ANY REQUEST AND QUESTION

Patagonia is one of the World’s most emblematic Regions, belonging both to Argentina and Chile, separated by The Andes Mountains. Argentina at the Atlantic Ocean side, or Oriental Patagonia, and Chile at the Pacific one, or Occidental Patagonia.

It goes from North to South parallel to the Andes Mountain Range (the second largest and highest in the World after only the Himalayas. And from West to East, starting at the Argentine – Chilean border midst of the Andes till the Atlantic.

Its Argentine side surface is about 1,04 million square kilometers, about 1 third of Argentina’s surface, being this country the 8th largest country by surface in the whole world. And it has only 2,41 million inhabitants …. Nothing. It’s located between 35 and 54 degrees latitude South, and the total distance from North to South is about 2.700 kmts / via the famous R40 road (*).

Patagonia is the name originally given to an area located in the south of America shared by Chile and Argentina. The word Patagonia comes from the Patagones, which is the name that the Europeans gave to the aboriginal people they found in these lands.

Patagonia covers several geographic and topographic regions (Andes and its lakes, glaciers and icecaps, the Step, and the Atlantic Ocean coast); fauna (under others, Pumas, Condors, Guanacos, Mara, Whales, Seal lions and wolfs, Orcas, etc.); climates and all possible natural resources. Going from the Patagonian Andes, through the Mid Patagonia endless Step, and arriving to the Atlantic. Absolutely different scenarios.

I love Patagonia since always. And in the last 25 years I not only worked there, but started down there with my trekking + photographic trips.
My main related job was between 1996 and 2000, where I was the CEO of the Foundation for a Human & Sustainable Patagonia. With a known group of Argentine and foreign Foundations and Corporations. At that moment my Patagonian engagement improved a lot. With my 2 today’s paradigms: Sustainability and Image. So also I finished registering the name “El Poder de la Imagen”, or “The Power of image”. With the main focus on contributing to the visibility of different issues, under the light of Sustainability. One of them, the image bank on what the Argentine land (including fishery and forestry) does sustainably, and for the mitigation of Climate Change. All this can be read briefly in my newest web and Photo gallery, www.rodolfomedina.com.ar

Talking now on photography, my main interest is at the central steps, as well as in the Andean – Patagonian Region, with its mentioned lakes, glaciers and icecaps. And my main photo trips there were on the last 10 years.

I could go there thousand times more, with much more to discover, feel and love. Patagonia is by far not only what the main tourist guides mention or propose, but most of all what’s hidden and to be discovered. Endless immensity.

And going to my contemplation and perception, my way or style is minimal. Not to show everything at a time, but to stay silently, breathing, observing and absorbing, the lights, and the minimal moments and patterns.

I could go several times again to the same places I have visited, and see it absolutely different each time.

I invite you to have at least a brief idea of the Patagonia I love with some selected photography’s, out of many thousand ones.

Thanks so very much to Leena and her AINO Gallery for this incredible opportunity, as well as to all of you.

Hope you enjoy it.
Rodolfo

Rodolfo Medina
Rodmedina512@gmail.com
sustainableventures@rodolfomedina.com.ar
www.rodolfomedina.com.ar
Instagram @rodolfomedinaphotography


Patagonian kauneus – Patagonian Beauty

Toista ääniraita – Play soundtrack
© Fabian Tejada
Argentine musician and composer – World Music
Percussionist
YouTube

Teosten nimet on kääntänyt englannista suomeksi Kirsti Kallio.